سرویس ها

فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
48 فالوور ارزان اینستاگرام🥈 توضیحات 15,900  تومان 400000/100 فعال
51 فالوور ایرانی اینستاگرام کیفیت متوسط سرعت بالا👌💫 توضیحات 23,000  تومان 500000/100 فعال
6 🚀سرویس فالوور سرعت بالا روزی 100k🚀 توضیحات 29,900  تومان 500000/500 فعال
7 ⚡️فالوور تمام ایرانی کیفیت فوق العاده👍⚡️ - 51,000  تومان 20000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
9 لایک ارزان اینستاگرام ❤⚡️ توضیحات 8,300  تومان 100000/100 فعال
52 لایک پست igtv💫❤ توضیحات 9,000  تومان 100000/100 فعال
11 لایک فول ایرانی اینستاگرام❤ توضیحات 15,000  تومان 200000/100 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
13 ⚡️👀ویو پست معمولی اینستاگرام توضیحات 5,000  تومان 10000000/100 فعال
14 ⭐️🔥ویو پست IGTV توضیحات 5,000  تومان 10000000/100 فعال
15 ⚡️ویو ریلز اینستاگرام👀 توضیحات 5,000  تومان 10000000/100 فعال
تبلیغات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
56 ربات افزایش فالوور اینستاگرام توضیحات 130,000  تومان 1/1 فعال
54 دایرکت اینستاگرام✉ توضیحات 390,000  تومان 50000/1000 فعال
بسته های ویژه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 بسته 1 توضیحات 120,000  تومان 10/1 فعال
58 بسته 2 توضیحات 199,000  تومان 10/1 فعال
59 بسته 3 توضیحات 399,000  تومان 10/1 فعال
ممبر تلگرام
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 👀بازدید 5 پست تلگرام👀 توضیحات 2,650  تومان 100000000/10 فعال
29 👀بازدید 10 پست اخر تلگرام👀 توضیحات 3,560  تومان 100000000/10 فعال
30 👀بازدید 20 پست تلگرام👀 - 5,750  تومان 100000000/10 فعال
31 👀بازدید 50 پست تلگرام👀 - 12,900  تومان 150000/100 فعال
32 👀بازدید 100 پست تلگرام👀 - 24,500  تومان 250000/50 فعال
افزایش آمار پیج های بیزینس / Business pages services
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
16 ذخیره پست اینستاگرام (Save) ارزان توضیحات 700  تومان 10000/100 فعال
18 ⭐️ذخیره پست اینستاگرام (Save) با کیفیت⭐️  - 1,950  تومان 12000/50 فعال
17 ⭐️ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم اینستاگرام⭐️ توضیحات 2,150  تومان 20000/500 فعال
19 ⚡️ریچ + ایمپرشن اینستاگرام⚡️ توضیحات 2,500  تومان 21000/100 فعال
20  پروفایل ویزیت + ایمپرشن پیج اینستاگرام ارزان - 4,200  تومان 10000000/100 فعال
21 🔥پروفایل ویزیت + ایمپرشن [سرعت بالا]🔥 - 4,600  تومان 5000000/100 فعال
22 دایرکت انبوه اینستاگرام - 300,000  تومان 10000/1000 فعال
ویو استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24 🔥👀ویو استوری روی همه استوری ها توضیحات 7,900  تومان 10000/100 فعال
23 👀🔥ویو استوری📌ویو روی همه استوری ها توضیحات 24,900  تومان 400000/100 فعال
25 🔥👀ویو استوری برای تمام استوری ها [ظرفیت بالا]  توضیحات 24,900  تومان 5000/100 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 📌کامنت دلخواه - 15,000  تومان 50000/50 فعال
34 📌مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی - 39,900  تومان 170/5 فعال
35 📌مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص - 39,900  تومان 170/5 فعال
37 📌مجموعه کامنت تبریک عمومی - 39,900  تومان 80/5 فعال
36 📌کامنت رندوم - 85,000  تومان 5000/10 فعال